Визначені Переможці Рекламної Акції
«Здоров’я з Вітрум та 5000 грн. у подарунок!»
 
 
25 липня 2012 року відбулося визначення Учасників Рекламної Акції, які здобули право на отримання Головних подарунків Рекламної Акції – 5 грошових подарунків по 5000 грн.
 
В присутності спеціально створеної Комісії шляхом випадкового вибору 5-ти анкет із спеціальної скрині серед загальної кількості надісланих анкет було визначено Переможців Рекламної Акції:
 
1. Матросова Ганна Павлівна, м. Севастополь;
2. Звонилова Людмила Миколаївна, м. Миколаїв;
3. Карасьова Вікторія Олександрівна, м. Севастополь;
4. Дардон Віктор Аркадійович, м. Тернопіль;
5. Кузьменко Валентина Анатоліївна, м. Київ.
 
 
Дякуємо всім Учасникам за активну участь в Рекламній Акції та за прихильність до ТМ Vitrum.
 
Рекламна Акція «Здоров’я з Вітрум та 5000 грн. у подарунок!» проводилась в період з 18 травня 2012 р. по 10 липня 2012 р. серед відвідувачів аптечних закладів України, що запитали один з Акційних продуктів, заповнили та надіслали анкету Учасника Рекламної Акції за адресою: 02192, м. Київ, а/с №44, ТОВ «ПМРА «МАРСМЕДІА»

 

Офіційні правила Рекламної Акції «Здоров’я з Вітрум та 5000 грн. у подарунок!»

 

1. Організатор Акції.

1.1. Організатором Рекламної Акції (надалі – «Організатор») є Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЕРШЕ МЕДИЧНЕ РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО «МАРСМЕДІА», що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Івана Мазепи, буд. 11 А, кв. 54, код ЄДРПОУ: 32493088).

1.2. Рекламна Акція спрямована на розповсюдження інформації про продукцію під знаком для товарів і послуг Vitrum, формування у споживачів інтересу до вказаної продукції та попиту на неї, а також з метою створення сприятливих умов для просування цієї продукції на ринку.

 

2. Територія та період проведення Акції.

2.1. Акція проводиться на території України (надалі «місце проведення Акції»). В акції приймають участь аптеки наступних міст: Київ, Вінниця, Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Луганськ, Луцьк, Львів, Миколаїв, Одеса, АР Крим, Тернопіль, Херсон, Харків, Черкаси.

2.1.1. Перелік аптек, що приймають участь в акції викладено в Додатку № 1 до цих Правил.

2.2. Акція триває з 18 травня 2012 року по 30 червня 2012 року включно (надалі «термін проведення Акції», або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»). АКЦІЮ ПРОДОВЖЕНО ДО 10 ЛИПНЯ 2012 РОКУ.

 

3. Продукція, що бере участь в Акції.

3.1. Продукція, що бере участь в Акції, - вітаміни, позначені знаком для товарів і послуг Vitrum, а саме:

  • Вітрум Кідз;
  • Вітрум Юніор;
  • Вітрум Б`юті;
  • Вітрум Форайз;
  • Вітрум Форайз Форте;
  • Вітрум Кальціум з Вітаміном D3

(надалі «Акційна продукція»).

 

4. Учасники Акції.

4.1. В Рекламній Акції можуть брати участь тільки дієздатні громадяни України, які досягли повноліття (18 років), та які в період проведення Рекламної Акції виконали всі умови та правила цієї Акції, викладені нижче (надалі – Учасники Рекламної Акції).

4.2. Не визнаються Учасниками Рекламної Акції і не мають права брати в ній участі:

4.2.1. Представники та працівники Замовника та Організатора і будь-яких інших компаній, що беруть участь у підготовці, організації та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки, баба/дід);

4.2.2. Неповнолітні особи;

4.2.3. Обмежено дієздатні та недієздатні особи, а також особи, що не є громадянами України.


5. Умови участі в Акції.

5.1. Учасником Акції є особа, яка відповідає вимогам, зазначеним в п. 4. цих Правил, та належним чином виконала усі умови цих Правил.

5.2. Для участі в Акції та набуття статусу Учасника Рекламної Акції споживачеві необхідно:

5.2.1. Запитати та придбати в місцях та в період проведення Акції Акційну продукцію, вказану в п. 3.1. цих Правил, в будь-якому асортименті та кількості, отримати у провізора Гарантований подарунок та анкету для участі в Акції і визначенні переможців 5-ти Головних подарунків.

5.2.2. Заповнити всі обов'язкові поля анкети, від`єднати її від частини з умовами Акції, та в строк до 01 липня 2012 року надіслати у конверті за адресою: 02192, м. Київ, а/с №44, ТОВ «ПМРА «МАРСМЕДІА».

5.3. Організатор та Замовник Акції не несуть відповідальності за роботу служб поштового зв'язку, за будь-які помилки співробітників Укрпошти та/або співробітників будь-яких інших підприємств /установ/ організацій, які забезпечують обмін інформацією між Учасниками Акції та Організатором в рамках проведення Акції, внаслідок яких поштові відправлення Учасників Акції не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені.

5.4. Учасник Акції обов'язково повинен зберегти упаковку та чек на Акційну продукцію. Ненадання такої упаковки та копії чеку на запит Організатора означає мовчазну відмову Учасника Акції, який здобув право на отримання Головного подарунка Акції, від отримання цього подарунка.


6. Подарунки Акції.

6.1. Фонд Подарунків Акції складається з 2 (двох) видів Подарунків:

6.1.1. Гарантований подарунок Рекламної Акції – магніт на холодильник, інформаційний матеріал, тощо у кількості 60000 (шістдесят тисяч) штук.

6.1.2. Головні подарунки, якими є суми грошових коштів у розмірі 5 000 (п’ять тисяч) гривень 00 копійок (загальна кількість — 5 (п’ять) штук). Сума грошових коштів у розмірі 5 000 (п’ять тисяч) гривень 00 копійок буде виплачена кожному з п’яти Переможців Акції шляхом одноразового перерахування коштів у повному обсязі у безготівковій формі на карткові рахунки Переможців Акції, які такі Переможці повинні самостійно відкрити у ПАТ «Приватбанк» та надати Організатору письмове підтвердження про це (відповідна довідка/лист з банку).

6.2. Фонд Подарунків Акції обмежений і становить зазначену вище кількість. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі вартості та кількості Подарунків, передбачених п.п. 6.1.1., 6.1.2. цих Правил.

6.3. Організатор Акції залишає за собою право збільшити загальний Фонд Подарунків Акції, або включити до Акції додаткові подарунки, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор повідомить про них у порядку, передбаченому п. 11.2 цих Правил.

6.4. Подарунки Акції можуть бути отримані Учасниками Акції, що здобули право на отримання таких Подарунків, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Офіційними правилами.

6.5. Оподаткування вартості Головних подарунків Акції здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України. Організатор Акції проводить нарахування та сплату податку з доходів фізичних осіб-Учасників Акції, що отримали відповідні Головні подарунки Акції.

 

7. Порядок визначення Учасників Рекламної Акції, які здобудуть право на отримання Головних подарунків Рекламної Акції.

7.1. Для проведення визначення Учасників Акції, які здобувають право на отримання Головних подарунків Рекламної Акції, передбачених п. 6.1.2. Правил (надалі – Переможці Рекламної Акції) створюється Комісія, до складу якої входять призначені розпорядженням Організатора уповноважені представники Організатора.

7.2. Визначення Переможців Рекламної акції буде здійснено Комісією 25 липня 2012 року о 12:00 за київським часом шляхом випадкового вибору 5-ти анкет із спеціальної скрині серед загальної кількості надісланих анкет.

7.3. Результати визначення Переможців Рекламної Акції фіксуються у нотаріально засвідченому протоколі. Нотаріальне засвідчення такого протоколу забезпечує Організатор Рекламної Акції.

7.4. Ідентифікація кожного Учасника Рекламної Акції відбувається за контактним номером телефону, вказаним в Анкеті.

7.5. Інформування Учасників Рекламної Акції, які здобули право на отримання Головних подарунків Рекламної Акції, відбувається шляхом здійснення телефонного дзвінка (а у випадку якщо з першого разу Переможець Рекламної акції не відповість на телефонний дзвінок Організатора, Організатор здійснює 3 телефонні дзвінки такому Переможцю Акції) на контактний номер телефону, вказаний в анкеті Учасника Рекламної Акції, в період з 13.00 до 14.00 за київським часом 25 липня 2012 року та після визначення Учасника Рекламної Акції таким, що здобув право на отримання Головного подарунка Рекламної Акції.

7.6. У випадку, якщо Переможець Рекламної акції не відповість на 3 телефонні дзвінки Організатора, вказана особа втрачає право на отримання Головного подарунку, а Комісією проводиться визначення іншого Учасника Акції, який здобуває право на отримання Головного подарунка Рекламної Акції.

 

8. Умови отримання подарунків

8.1. Учасники Акції, які здобули право на отримання Головних подарунків, передбачених п. 6.1.2. цих Офіційних правил, протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту інформування згідно п.п. 7.4., 7.5., 7.6. цих Правил та розміщення на інтернет-сайті www.marsmedia.ua інформації про визначення їх переможцями, повинні надіслати на адресу: 02192, м. Київ, а/с №44, ТОВ «ПМРА «МАРСМЕДІА» копії наступних документів: копію паспорта громадянина України (сторінку з фотографією, сторінку з даними про те, де та яким органом видано паспорт, сторінку з даними про місце реєстрації) та копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру), упаковку та копію чеку на Рекламну продукцію. Зазначені копії документів Переможців Акції повинні бути зроблені таким чином, щоб усі дані були чітко вказаними та розбірливими для читання. Відмова від надання зазначених документів або надання їх пізніше вказаного в цьому пункті строку позбавляє таких Учасників Акції права на отримання Подарунків.

8.2. Документи, надані Учасниками Акції, що здобули право на отримання Головних подарунків Акції, не підлягають поверненню Учасникам, з чим вони безумовно погоджуються фактом їхньої участі в Акції.

8.3. Передача Головних подарунків буде здійснюватися шляхом одноразового перерахування коштів у повному обсязі у безготівковій формі на карткові рахунки Переможців Акції, які такі Переможці повинні самостійно відкрити у ВАТ «Приватбанк» та надати Організатору письмове підтвердження про це (відповідна довідка/лист з банку) протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту інформування Учасників Рекламної Акції, які здобули право на отримання Головних подарунків. Строк перерахування коштів Організатором Переможцям — 10 (десяти) банківських днів з моменту визначення Головних Переможців Рекламної Акції та інформування Учасників Рекламної Акції, які здобули право на отримання Головних подарунків

8.4. Якщо Переможець Акції не надасть Організатору письмове підтвердження про відкритий на його ім'я картковий рахунок в ВАТ «Приватбанк» в вищезазначений строк, Організатор має право надати такому Переможцю додатковий строк для відкриття рахунку в 30 (тридцять) календарних днів від дати визначення Головних Переможців Рекламної Акції. Якщо Переможець Акції не надасть Організатору письмове підтвердження про відкритий на його ім’я картковий рахунок у ВАТ «Приватбанк» після закінчення додаткового строку, Організатор Акції вирішує на власний розсуд долю відповідного подарунка Акції, право на отримання якого здобув зазначений в цьому пункті Переможець Акції.

8.5. Неухильне дотримання усіх умов цих Правил та надання усіх документів, передбачених цими Правилами, є необхідною умовою отримання Головних подарунків Акції. Ненадання/неповне надання визначених вище документів, а також невиконання усіх передбачених цими Офіційними правилами умов позбавляє відповідного Переможця Рекламної Акції права на отримання Головного подарунка. При цьому такий Переможець Акції вважається таким, що відмовився від отримання Подарунка, та не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

 

9. Обмеження

9.1. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість отримати Головний подарунок Акції Переможцем Акції згідно з умовами цих Правил, якщо така неможливість виникла не з вини Організатора. Такий Переможець Акції не має права вимагати жодних пільг та компенсацій.

9.2. Організатор Акції не бере на себе відповідальність за будь-які суперечки стосовно подарунків Акції. Організатор Акції не вступає у будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на одержання відповідних подарунків. Організатор Рекламної Акції не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

 

10. Надання інформації

10.1. Для участі в Акції Учасник Акції має надати Організаторові Акції інформацію (у т. ч. особисту), визначену цими Правилами. Фактом участі в цій Акції Учасник рекламної Акції підтверджує вірність наданої інформації і персональних даних та згоду на її подальшу обробку і використання так, як це вказано нижче. Учасник Акції несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації (у т. ч. власної контактної інформації).

10.2. Організатор Акції гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації він буде застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації і надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави та у порядку, визначеному чинним законодавством України.

10.3. Беручи участь в цій Рекламній Акції, Учасник Рекламної Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Рекламної Акції, правильність наданої ним інформації, факт ознайомлення з правами, які стосуються його персональних даних , а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку та використання Організатором та Замовником Акції. Учасник Рекламної Акції несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації (в т.ч. інформації щодо контактів із ним).

10.4. Беручи участь в Рекламній Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Замовником та/або Організатором Рекламної Акції з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю, інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. права публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Замовником та/або Організатором Рекламної Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних», а також цим підтверджує, що Організатор та Замовник Акції звільнені від зобов'язання направляти Учаснику Рекламної Акції письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані Учасника.

10.5. Організатор та Замовник не несуть будь-якої відповідальності за захист персональних даних, розміщених Учасником Рекламної акції в анкеті, від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій.

 

11. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

11.1. Інформування щодо правил та умов Акції, а також про порядок отримання Подарунків здійснюється за допомогою розміщення цих Офіційних Правил Акції на інтернет-сайті www.marsmedia.ua з 18 травня 2012 року по 10 серпня 2012 року включно.

11.2. Ці Офіційні Правила Акції можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їхнього затвердження Організатором Акції та оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Офіційних правил.

 

12. Інші умови

12.1. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України.

12.2. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції та свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (у т.ч. механізму, порядку та строків проведення Акції та/або отримання Подарунків та інше) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунків, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

12.3. Замовник та/або Організатор не несуть відповідальності за:

- достовірність наданої Учасниками Рекламної Акції інформації щодо їх персональних даних;

- технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку, що застосовуються під час проведення Рекламної Акції;

- за роботу служб поштового зв'язку;

- невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Рекламної Акції своїх зобов’язань, передбачених цими Правилами;

- у разі неможливості зв’язатися з Переможцем Рекламної Акції з метою повідомлення про визначення його Переможцем Рекламної Акції та отриманням Головного подарунка в строки, зазначені в п. 7.6. цих Правил;

- невиконання зобов’язань, зазначених у цих Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Рекламної Акції, інші непідвладні контролю з боку Замовника та/або Організатора обставини.

12.4. Дана Рекламна Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу.

12.5. Учасники Рекламної Акції, що здобули право на отримання Головного подарунка Рекламної Акції, не можуть передавати своє право отримати Головний подарунок Рекламної Акції третім особам, передавати таке право третім особам у спадщину чи за Договором дарування.

12.6. Усі результати Рекламної Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

12.7. Всі Учасники Рекламної Акції самостійно оплачують всі будь-які витрати, понесені ними у зв’язку з участю в Рекламній Акції.

Місто Аптеки Адреса
АР Крим АВІК м. Севастополь, вул. Героїв Сталінграда 46
АР Крим АВІК №1 м. Севастополь, вул. Велика  Морська 52
АР Крим АВІК №11 м. Севастополь, вул. Єрошенка, 11
АР Крим АВІК №2 м. Севастополь, вул. Героїв Севастополя, 66
АР Крим АВІК №21 м. Севастополь, вул. Адмірала Октябрського, 19
АР Крим АВІК №22 м. Севастополь, вул. Генерала Острякова, 45
АР Крим АВІК №27 м. Севастополь, пр-т Нахімова, 10
АР Крим АВІК №33 м. Севастополь, вул. Генерала Острякова, 211 а
АР Крим АВІК №8 м. Севастополь, вул. Героїв Сталінграда 28
АР Крим АВІК АК м. Севастополь, вул. Адмірала Юмашева, 19
АР Крим АТЭК м. Феодосія, вул. Галерейна, 21 (жін.конс.)
АР Крим АТЭК м. Феодосія, вул. Степаняна, 27
АР Крим ВІСТА м. Євпаторія, вул. Піонерська, 29 А
АР Крим ВІСТА м. Євпаторія, пр-т Перемоги, 32
АР Крим ВІСТА м. Керч, вул. Єрьоменко, 30
АР Крим ВІСТА м. Керч, вул. Пролетарська, 11
АР Крим ВІСТА м. Сімферополь, вул. 60 років Жовтня 28 /вул. 1-ї Кінної Армії б.80
АР Крим ВІСТА м. Сімферополь, вул. М. Василевського, 2
АР Крим ВІСТА м. Сімферополь, вул. Семашко, 4
АР Крим ВІСТА м. Сімферополь, пр-т Перемоги, 210
АР Крим ВІСТА м. Сімферополь, пров. Піонерський\пр-т Кірова, 2\10
АР Крим ВІСТА м. Сімферополь, вул. Київська/ Гурзуфська, 5/2
АР Крим ВІСТА м. Ялта, вул. Київська, 1
АР Крим ВІСТА м. Ялта, вул. Московська, 31 В
АР Крим ВІСТА м. Ялта, вул. П. Тольятті/Маршака, 15/4
Вінниця Аптекар №9 вул. 600-років, 17
Вінниця Валенсія №1 вул. Гоголя, 2
Вінниця Євроаптека №1 вул. Київська, 62
Вінниця Конекс № 12 вул. Київська, 68а
Вінниця Конекс № 23 вул. Ватутіна, 35
Вінниця Конекс №6 вул. Коцюбинського, 35
Дніпропетровськ Аптека Низьких Цін вул. Гагаріна, 31
Дніпропетровськ Аптека Низьких Цін вул. Робоча, 178
Дніпропетровськ Аптека Низьких Цін вул. Газети Правда, 87
Дніпропетровськ Аптека Низьких Цін вул. Робоча, 79а
Дніпропетровськ Аптека Низьких Цін вул. Тітова,13
Дніпропетровськ Аптека Низьких Цін вул. Камінська, 40
Дніпропетровськ Аптека Низьких Цін вул. Миронова, 8-Б
Дніпропетровськ Аптека Низьких Цін вул. Островського, 3-д
Дніпропетровськ Аптека Низьких Цін вул. Братів Трофімових, 40
Дніпропетровськ Аптека Низьких Цін пров. Парусний, 10-К
Дніпропетровськ ПП  Кононенко пр-т Кірова, 92
Дніпропетровськ ПП  Попков пр-т Кірова, 121
Дніпропетровськ ПП  Попкова вул. Комунарівська, 1
Дніпропетровськ ПП  Шапіро вул. Калинова, 11-Б
Дніпропетровськ ПП  Шапіро вул. Новокримська, 4
Дніпропетровськ ПП  Шапіро вул. Робоча, 168
Дніпропетровськ ПП  Шапіро пр-т Героїв, 40
Дніпропетровськ ПП  Шапіро пр-т Правди, 6
Дніпропетровськ ПП Дубовенко вул. Тітова, 27
Дніпропетровськ ПП Дубовенко вул. Тітова, 16
Донецьк Чорнобиль-Милосердя вул. Горна, 3
Донецьк Чорнобиль-Милосердя вул. Жовтнева, 5
Донецьк ПТФ Сарепта пр-т Київський, 48
Донецьк ПТФ Сарепта вул. Університетська, 80-А
Донецьк ВТФ Арніка вул. Комуністична, 11
Донецьк ВТФ Арніка вул. Артема, 79
Донецьк ВТФ Арніка вул. Р.Люксембург, 50-Д
Донецьк ВТФ Арніка вул. Гринкевича, 9
Донецьк ВТФ Арніка пр-т Тітова, 8-Б
Донецьк Добрі ліки вул. Артема, 75/77
Донецьк Донбасс Фармація Трейдінг, аптека Лікар пр-т Ільїча,16-В
Донецьк Донбаська фармацевтична компанія вул. Куйбишева, 35
Донецьк Донбаська фармацевтична компанія вул. Університетська, 60
Донецьк Донбаська фармацевтична компанія вул. Панфілова,112
Донецьк ФРА-М вул. Складська, 5-Е
Донецьк ФРА-М пр-т Павших Комунарів, 95-Б
Донецьк Аптека № 222 вул. Постишева, 129
Донецька обл. Екоіллічпродукт, аптека № 10 Маріуполь, вул. Казанцева, 20
Донецька обл. Екоіллічпродукт, аптека №14 Маріуполь, пр-т Металлургів, 93
Донецька обл. Екоіллічпродукт, аптека №21 Маріуполь, пр-т Леніна, 114
Донецька обл. Екоіллічпродукт, аптека №25 Маріуполь, бул. 50 років Жовтня, 32/18
Донецька обл. Екоіллічпродукт, аптека №26 Маріуполь, вул. Київська, 76
Донецька обл. Екоіллічпродукт, аптека№12 Маріуполь, вул. Ушакова, 8
Донецька обл. Екоіллічпродукт, аптека№33 Маріуполь, вул. 50 років СРСР, 46
Донецька обл. Донбасс Фармація Трейдінг м.Горлівка, вул. Перемоги, 72
Донецька обл. ФОП Пушков А.Н. аптека №1 м. Артемівськ, вул. Леніна, 3
Запоріжжя Аптека Низьких Цін вул. 8 Березня, 56-А
Запоріжжя Аптека Низьких Цін вул. Чумаченко, 34
Запоріжжя Аптека Низьких Цін вул. Новокузнецька, 16-А
Запоріжжя Аптека Низьких Цін вул. Леніна, 149
Запоріжжя Благодія вул. Гудименко, 30
Київ Віталюкс вул. Тимошенка, 18
Київ Віталюкс вул. Якуба Коласа, 15
Київ Віталюкс вул. Луначарського, 10
Київ Віталюкс вул. О.Бальзака, 2-А
Київ Віталюкс вул. В. Окружна, 4
Київ Елегант-Групп вул. Героїв Дніпра, 30-А
Київ Елегант-Групп вул. Костянтинівська, 25
Київ Аптека Низьких Цін вул. Борщагівська / Гарматна, 195/54
Київ Аптека Низьких Цін вул. Коперника, 2
Київ Аптека Низьких Цін вул. Срібнокільська, 22
Київ Аптека Низьких Цін вул. Фрунзе, 125
Київ Аптека Низьких Цін вул. Харьківське шоссе, 152-А
Київ Аптека Низьких Цін вул. Мечнікова, 10/2
Київ Аптека Низьких Цін пр-т Бажана, 36
Київ Аптека Низьких Цін пр-т Бальзака, 80-А
Київ Аптека Низьких Цін пр-т Червонозоряний, 196
Київ Елегант-Групп  Аптека №8 вул. Мельникова, 32
Київ Елегант-Групп вул. М. Раскової, 2
Київ Ланпус пр-т Маяковского, 15-А
Київ Лекфарм вул. Поріка, 3-А
Київ Лекфарм вул. Антонова, 43
Київ Лекфарм 36,6 Аптека 2 вул. Закревського, 75/2
Київ Лекфарм 36,6 Аптека 7 вул. Братиславська, 14-Б
Київ Лекфарм 36,6 Аптека 7 пр-т Маяковського, 26
Київ Аптека Низьких Цін вул. Л. Гавро, 20-А
Київ Аптека Низьких Цін вул. Окіпної, 4
Київ Аптека Низьких Цін вул. Червоноармійська, 81
Київ ТАС-Фарма пр-т Воздухофлотський, 50/2
Київ ТАС-Фарма вул. Щербакова, 56/7
Київ ТАС-Фарма бул. Л.Українки, 19/16
Київ ТАС-Фарма вул. Горького, 47-А
Київ Аптекарь вул. Лисківська, 12/1
Київ Інтерфарма-Україна вул. Ялтинська, 10/14
Київ Інтерфарма-Україна вул. Мельникова, 10
Київ Лекфарм вул. Окружна, 14-Б
Київ Лекфарм пр-т Палладіна, 18/30
Київ Сіріус-95 вул. Дніпродзерджинська, 120
Київ Сіріус-95 пр-т Гагаріна, 2/35
Київ Суматра ЛТД вул. Бажова, 15/20
Київ Суматра ЛТД бул. Дружби  Народів, 12
Київ Суматра ЛТД вул. Малиновського, 12
Київ Суматра ЛТД вул. Попудренка, 7-А
Київ Суматра ЛТД вул. Ялтінська 22-В
Київ Суматра ЛТД вул. Кібальчича, 18
Київ Суматра ЛТД пл. Печерська, 1
Київ Суматра ЛТД пр-т Перемоги,  46
Київ Суматра ЛТД Русанівська набережна, 10/1
Київ Суматра ЛТД Аптека 13 вул. Червоноармійська, 143 (М Либідська)
Київ Суматра ЛТД Аптека 12 пр-т Глушкова, 13-Б
Київ Суматра ЛТД Аптека вул. Васильківська, 34
Луганськ Аптека Центральна № 377 вул. Демехіна, 18
Луганськ Аптека Центральна № 377 вул. Оборонна, 18
Луганськ Аптека Центральна № 377 вул. Чорноморська, 2-В
Луганськ Аптека Центральна № 377 кв-л Сонячний, 17-А
Луганська обл. ПП Дорошенко м. Краснодон, Мікроцентр, 23
Луцьк Волиньфарм №6 пр-т Соборності, 11-А
Луцьк Ремедикал пр-т Волі, 23
Луцьк Ремедикал пр-т Соборності, 42
Луцьк Сальве №23 пр-т Соборності, 43
Львів Аронія вул. Городоцька (скриня), 179
Львів Аронія пр-т Свободи, 5
Львів Аронія вул. Хоткевича, 30
Львів Аронія вул. Личаківська, 67
Львів Аронія вул. Любінська, 96
Львів вул. Любінська, 106
Львів вул. Стрийська, 20
Львів Знахар вул. Б.Хмельницького, 1
Львів Знахар вул. Виговського, 29-А
Львів Знахар вул. Городоцька, 82
Львів Знахар вул. Мазепи, 11
Львів Знахар вул. Симоненка, 3
Львів Знахар вул. Ч.Калини, 64
Львів Космо вул. Галицька, 15
Львів Під Вознесінням вул. Широка, 66
Львів Сальве вул. Огієнка, 20
Львів Соломія сервіс вул. Мазепи, 12
Львів Соломія сервіс вул. Хімічна, 5
Миколаїв Медицина для Вас пр-т Мира, 17/1
Миколаїв Медицина для Вас №1 вул. Космонавтів, 60
Миколаїв Медицина для Вас №12 вул. Красних  Маєвщиків, 13-А
Миколаїв Медицина для Вас №4 вул. Леніна, 28
Миколаїв Медицина для Вас №6 вул. Леніна, 171
Одеса Аптека Гаевського вул. Садова, 17
Одеса Аптека Гаевського вул. Маршала Жукова, ТЦ СІТІ-ЦЕНТР
Одеса Аптека АКС вул. Одесса-Головна, 35
Одеса Аптека АКС вул. Пантелемонівська, 70
Одеса Аптека Анкор-Адмирал пров. Адміральський, 1-Г
Одеса Аптека Анкор-Ангеліка вул. Корольова, 114/1
Одеса Аптека Анкор-Роза вул. Гайдара, 6
Одеса Аптека Анкор-Шампань пр-т Шевченка, 10/1
Одеса Аптека Анкор-Южная вул. Корольова, 80
Одеса Аптека Наталка вул. М`ясоїдівська, 32
Одеса Аптека Наталка вул. Торгова, 28
Одеса Аптека Фармацея вул. Мала Арнаутська, 1
Одеса Аптека АКС №11 вул. Генерала Бочарова, 47
Одеса Аптека АКС №14 вул. Маршала Жукова, 10
Одеса Аптека АКС №20 вул. Генерала Петрова, 33
Одеса Аптека АКС №30 вул. Філатова, 86
Одеса Аптека АКС №32 вул.Космонавтів, 9
Одеса Аптека АКС №42 м. Північний, пр-т Леніна, 19-Е
Одеса Аптека АКС №9 вул. Корольова, 33
Одеса Аптека АКС №27 вул. Академіка Заболотного, 54/2
Одеса Аптека Гаевського №236 вул. Маршала Малиновського, 57
Одеса Аптека Гаевського №9 вул. Люстдорфська дорога, 140/1
Тернопіль Борис вул. Живова,  9
Тернопіль Борис вул. Руська, 23
Тернопіль ДКА №78 вул. Руська, 23
Тернопіль Економаптека вул. Руська, 25
Харків Аптека Віал Маркет (Клас) пр-т Тракторобудівників, 128-В
Харків Аптека Віал Маркет (Олексіївка) пр-т Перемоги
Харків Аптека Віал Маркет пр-т Героїв Сталінінграда, 136
Харків Аптека Ганжа (аптека-офіс) вул. Гвардійців Широнінців, 50/29, 2-й під.
Харків Аптека Низьких цін вул. Пушкінська, 10
Харків Аптека Славутич вул. О.Яроша, 25/46
Харків Аптека Стіф-сервіс пр-т 50 років ВЛКСМ, 57/106
Харків Аптека № 2 І.К.ВЕЛ пр-т Тракторобудівників,105-А
Харків Аптека № 22 вул. Полтавський шлях, 43
Харків Аптека №222 пр-т Юрія Гагаріна, 177
Харків Аптека Гамма -55 пр-т Московський, 276-Б
Харків Аптека Гамма -55 Салтівська-2 вул. Гвардійців Широнінців, 50/29
Харків Аптека Гамма -55(Дафі) вул. Героїв Праці, 9
Харків Аптека Гамма -55Салтівська-1 вул. Героїв Праці, 20/231
Харків Леда пров. Північний, 5-А
Харків ОАО Харьків Аптека-2 пл. Конституції, 20
Харків Титан - Мега аптека пр-т Леніна, 9
Харків Титан пр-т Героїв Сталінінграда, 136-Е
Харків Титан пр-т Героїв Сталінінграду, 1-А
Харків Титан пр-т Маршала Жукова, 3
Харків Титан пр-т Московський, 276-Е
Херсон Аптека ПКФ Медпрепарати бул. Мирний, 5
Херсон Аптека ПКФ Медпрепарати вул 40 років Жовтня, 157
Херсон Аптека ПКФ Медпрепарати вул. Суворова, 30
Херсон Аптека ПКФ Медпрепарати пр-т Іллюши Куліка, 139/4
Херсон Аптека ПКФ Медпрепарати пр-т Будівників, 3
Черкаси Аптека №1 ПП Дробиш вул. Б.Вишневецького, 38
Черкаси Аптека №1 Соціальна аптека бул. Шевченка, 398
Черкаси Аптека №202 ОКП Фармація вул. Смелянська, 171
Черкаси Аптека №204 ОКП Фармація вул. Смелянська, 171
Черкаси Аптека №300 Ваше Здоровья вул. Сумгаїтська, 38
Черкаси Здоровь`Я вул. Смілянська, 40

 

.